Organisatie

Achtergrond

De gewijzigde marktomstandigheden in de audiologiemarkt en de wensen van zorgverzekeraars voor hoorzorg volgens het nieuwe hoorprotocol hebben vele zelfstandige audiciens ertoe bewogen gezamenlijk een organisatie op te richten die bij deze nieuwe situatie past.

Organisatie

Het CvZA heeft een verenigingsstructuur waardoor alle zelfstandige audiciens mee kunnen beslissen en denken over de te maken afspraken. Daardoor worden de deelnemers ook direct verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan en zullen de gemaakte afspraken met zorgverzekeraars breed gedragen worden in de organisatie en de uitvoerende winkels.

Privacysreglement audiciens aangesloten bij CvZA

In bijgaand document kunt u lezen hoe CvZA en haar aangesloten leden omgaan met uw gegevens.

Het kan altijd beter!

CvZA audiciens staan open voor verbetering. Op basis van klachten en tevredenheidsonderzoeken verbeteren wij continu onze bedrijfsprocessen.

Klachten zijn een natuurlijk verschijnsel omdat fouten nu eenmaal onvermijdelijk verbonden zijn aan menselijk handelen en dus ook aan het leveren van een product of het verlenen van service. Uiteraard staan wij open voor al uw op- en of aanmerkingen om onze dienstverlening te verbeteren. Door uw inbreng kunnen wij onze service verhogen. Heeft u een klacht over onze dienstverlening, factuur of anders vul dan hier ons klachtenformulier in en u krijgt binnen 14 dagen een reactie van ons of uw audicien.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit;

Monique Nandoe

T. 06-20 84 66 09

Arthur Schuurmans

Hoorpartners

Roel Vrijmoed

Stufkens Hoorcentrum

Angelique de Wit

Oorwerk

Bas Wilbers

Verhoeven Hoorcomfort